వరుణ్ తేజ్ కొత్త లుక్ ఏ సినిమా కోసం అంటే?

మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్ తేజ్ ఏదిచేసిన కొత్తగా ఉంటుంది. ఏది అయినా కొత్తగా చేసే వరుణ్ తేజ్ మొదటి నుంచి రొటోన్‌కు భిన్నంగా కథలను ఎంపిక చేసుకుంటున్నాడు.

Read more