దంతసమస్యకి కారణాలు.. దంత సంరక్షణ ఎలా ?

మన దంతాలు మందకొడిగా మారడానికి మరియు ప్రకాశవంతమైన, తెల్లని మెరుపును కోల్పోడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. కొన్ని ఆహారాలు తీసుకోవడం వలన దంతాలు ప్రకాశవంతన్నికోల్పోతాయి, అలాగే నోటి

Read more