కనుతీరని వైబోగం శ్రీరాముని కళ్యణోత్సవం

భద్రాద్రి రామయ్య కల్యాణం అంగరంగా వైభవంగా జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరము రాముని కల్యాణానికి భక్తులు పెరుగుతూ వస్తున్నారు. మిథిలా మండపం ప్రాంగణంలో కన్నుల పండవగా అభిజిత్ లగ్నంలో

Read more