మార్నింగ్ వాక్‌తో ఎన్ని అద్భుతమైన ప్రయోజనాలో?

20వ దశాబ్దంలొ ఆధునిక ప్రపంచం సరికొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. చేతిలో ఒక స్మార్ట్ఫోన్ వుంటే చలు అన్ని సౌకర్యాలు డోర్ డెలివరీలు చేయించుకునే సౌలభ్యం అందుబాటులో వచ్చింది.

Read more