రాజీనామా చేసి ఎన్నికలకు వెళ్ళండి – వైసీపీ ఎంపీ రఘు రాం రాజు

వైసీపీ ఎంపీ రఘురాం రాజు గారు వైసీపీ ప్రభుత్వం గురించి, అమరావతి గురించి కీలక వాక్యాలు చేశారు, ప్రభుత్వం మాట తప్పింది అంటూ , అలాగే తనను

Read more