ప్రతిష్టాత్మక మనుగడలో ఇస్రో.!!

సముద్ర జలాల పై ప్రయాణించే నౌకల సమాచార సేకరణ, నూతన సాంకేతిక పరిశోధనకు ఇస్రో పీఎస్ఎల్ ఎల్విని నింగిలోకి ప్రవేశ పెట్టనుంది. భారత దేశం లో అంతరిక్ష

Read more