నిరుద్యోగం ఓ మానసిక స్థితి మాత్రమే !!

నిన్న ఓ సోదరుడు చిన్న పెట్టుబడితో వ్యాపారం పెట్టి వేలు,లక్షలు సంపాదించడం మాటల్లో సాధ్యమా అని అడిగాడు.. పెట్టిన చిన్న వ్యాపారం “గోంగూర బిర్యాని” అంటే నేను

Read more