గర్భిణీలు కాళ్ళవాపులు తగ్గాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు?

సాధారణంగా మనం గమనించినతాయితే 75 శాతం మంది గర్భిణీ స్త్రీలకు 7వ మాసం వచ్చేవరకి వారికి పాదాలు, కాళ్లకు వాపులు వస్తాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగం చేసే

Read more