పవన్ సమక్షంలో జనసేన లో చేరిన నాగబాబు!!

పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు, నాగబాబు జనసేన పార్టీలో చేరారు. పవన్ కల్యాణ్ అన్న నాగబాబుకు కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఆయన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం

Read more