ఓపెన్ డిగ్రీలో ప్రవేశం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోండి.!

డా.బీఆర్.అంబేద్కర్ సార్వ త్రిక విశ్వవిద్యాలయంలో (Dr.BR. Ambedkar open university) డిగ్రీలో ప్రవేశం కోసం ప్రయత్నించే వారందరికీ శుభవార్త. విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించే అర్హతా పరీక్షకు హాజరుకావాలనుకునే వారు

Read more