నిత్యాన్నధాన నిలయం కాశిరెడ్డి నాయన ‘ఓంకారం’

కర్నూలుజిల్లాలో ఎన్నో చూడదగ్గ ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. కానీ వాటిలో ఎక్కడాలేని ప్రత్యేకత ఒకచోట ఉంది. అదే కాశిరెడ్డి నాయన నిత్యాన్నధాన నిలయం ‘ఓంకారం’. కర్నూలుజిల్లా నంద్యాలకు సమీపంలోని

Read more