మ్యాంగో పులిహోరా(మ్యాంగో రైస్) : ఉగాది స్పెషల్

  కావల్సి పదార్థాలు:   రైస్: 3cups( అన్నం పొడి పొడిగా వండుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి) పచ్చిమామిడికాయ తురుము: 11/2 cup(పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి) వేరుశెనగలు:

Read more