ప్రేమ పేరుతో మోసం చేసాడు అని ప్రియుడి ఇంటి ముందు అమ్మాయి ధర్నా !

ప్రేమ అనేది ప్రపంచం లో స్వచ్ఛమైనది ఇది వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది , ప్రేమ అనే భావనను కొందరు జీవితం గా భావిస్తే మరికొందరు తమ

Read more

Mi పే బిగ్ సర్ ప్రైజ్ ! భారీ ఆఫర్ కూడా !

Mi మొబైల్స్ కి మన ఇండియా లో ఉన్న ఆదరణ అంత ఇంత కాదు ,mi నుండి ఏదైనా మొబైల్ వచ్చింది అంటే చాలు ఎగబడి మరి

Read more