మహాత్మాగాంధీ జీవిత చరిత్ర – Mahatma Gandhi History in Telugu

మహాత్మాగాంధీ జీవిత చరిత్ర 1869 అక్టోబర్ 2న ప్రస్తుత గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని పోర్బందర్లో జన్మించాడు. తండ్రి: కరమ్ చంద్ గాంధీ తల్లి: పుతిలిబాయి 1881: కస్తూర్బాతో వివాహం

Read more