మహా శివరాత్రి రోజు ఏం చేయాలి? ఎలా జరుపుకోవాలి?

మహాశివరాత్రి ఇది శివ భక్తుల ప్రీతికరమైన పండుగ. శివుడుని భక్తితో కొలుస్తూ జరుపుకుంటారు. ఇది శివ, పార్వతి దేవి వివాహం జరిగిన రోజు. మహా శివరాత్రి పండుగను

Read more