జనసేన పైన ప్రజలలో వ్యతిరేకత మొదలు అయ్యిందా..!

తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఎంతో కష్టాలతో బాధపడుతున్నారని జనసేన వ్యవస్థాపకుడు పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యానించాడు,దీనికి బదులుగా టిఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కె.టి.రామారావు అనవసరమైన విభేదాలను సృష్టించకూడదని కోరుతూ

Read more