జవాహర్ లాల్ నెహ్రూ జీవితచరిత్ర మరియు ఆసక్తికర విషయాలు !!

*1889 నవంబర్ 14: అలహాబాద్ (ఉత్తరప్రదేశ్) జననం. * తండ్రి: మోతీలాల్ నెహ్రూ, తల్లి : స్వరూపరాణి * 1905: హరోలో (Horrow) విద్యాభ్యాసం. * 1907:

Read more