విద్యార్థుల జీవితాలతో అడుకోవద్దు – పవన్ కళ్యాణ్

తెలంగాణ ఇంటర్ విద్యార్థుల సమస్యలు పట్టించుకోవడంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహించింది , దీనికి పూర్తి బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే వహించాల్సిందే అంటూ ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్

Read more