ఈ సంవత్సరం వర్షపాతం ఎలా ఉండనుంది అంటే?

అన్నం పెట్టే రైతన్నకు “వర్ష” సూచన : కొన్ని సంవత్సరాలుగా వర్షాలు పడక పంటలు పండక అవస్థ పడుతున్న అన్నదాతకు తీపి కబురు. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు

Read more