గణనీయంగా పెరుగుతున్న ఓటర్ల సంఖ్య!!

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఓటర్ల సంఖ్య 3.84 కోట్లకు చేరిందని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల తెలిపారు, ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి గోపాలకృష్ణ ద్వివేది. 2019 జనవరి 11 నాటికి

Read more