హైదరాబాదీ బిరియాని చేయడం – Hyderabad Chicken biriyani | Manatelugunela

హైద్రాబాద్ అనగానే అందరికి గుర్తు వచ్చేది బిరియాని. హైద్రాబాద్ చికెన్ డమ్ బిర్యానీ ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది. హైద్రాబాద్ బిరియాని ఎంతలా ఫేమస్ అంటే నార్త్ ఇండియన్

Read more