అభిమానుల నుండి పవన్ కళ్యాణ్ కి సూటి ప్రశ్నలు.. !

పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో జనసేన పార్టీ ఓడిపోయింది అనే సంగతి తెలిసిందే. అయితే దీనిని జీర్ణించుకోలేని జనసేన అభిమానులు పవన్ కళ్యాణ్ కి

Read more