మన ఇంటిలోనే ఫ్రూట్ సలాడ్‌ తయారు చేసుకునే విధానం..!

కావలసిన వస్తువులు: మామిడిపండు ముక్కలు – ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లు – అర కప్పు అరటిపండు ముక్కలు – ఒక కప్పు దానిమ్మ గింజలు –

Read more