400 మంది రైతులకు సేంద్రీయ ఆహార బ్రాండ్‌ను నిర్మించిన హైదరాబాద్ టేక్ ఉద్యోగి

హైదరాబాద్ టెచీ ఉద్యోగం మానేసి, 400 మంది రైతులకు విజయవంతమైన సేంద్రీయ ఆహార బ్రాండ్‌ను నిర్మించడంలో సహాయపడ్డ “లక్ష్మి నరసింహ”. ఈ సంస్థ రైతులకు వ్యవసాయానికి అవసరమైన

Read more