ఎన్టీఆర్ నీవే ఇక తెలుగు దేశం పార్టీ ని ఆదుకోవాలి… !!!

ప్రస్తుతం తెలుగు దేశం పార్టీ పరిస్థితి ఒక్కసారిగా అంధకారంలో పడింది 2019ఎన్నికలలో వైసీపీ చేతిలో చిత్తు గా ఓడిపోయిన తెలుగు దేశం పార్టీ ఎవుడు రాని 23

Read more