జనసేన అభ్యర్థిలకి మాత్రమే నామినేషన్ విషయం లో ఎందుకు ఇలా జరిగింది ?

నామినేషన్‌ల గడువు పూర్తి అయింది ఇక నామినేషన్ విషయం లో జేనసేన పార్టీ కి చుక్కెదురు అయింది. విషయానికి వస్తే ఎవరి నామినేషన్ ఆమోదం పొందింది. ఎవరిది

Read more