మాట తప్పిన జనేసేనని పవన్ కళ్యాణ్ !!

జనసేన పార్టీలో నాగబాబు చేరిన సంఘటనతో రాజకీయ విశ్లేషకులని సైతం ఆశ్చర్య పరిచాడు పవన్ కళ్యాణ్. జనసేన పోరాట యాత్ర సభలో మాట్లాడుతూ నేను మీలాగా వారసత్వ

Read more