పర్యావరణంపై ప్రేమ వృద్ధ దంపతుల యాత్ర

పర్యావరణ పరిరక్షణపై ప్రజల్లో చైతన్యం తేవడానికి ఆ వృద్ధ దంపతులు నిర్విరామంగ దేశ పర్యటన చేస్తున్నారు. ద్విచక్ర వాహనాన్ని ప్రత్యేకంగా రూపొందిం చుకొని దానిపైనే అన్నిప్రాంతాలు చుట్టుముడుతున్నారు.

Read more