ప్రచారంలో పచ్చనొట్ల.. హంగామా… రోజుకు ఎంత ఇస్తున్నారు అంటే?

ఓటుకు నోటేకాదు… ప్రచారానికి పచ్చానొట్లను పంచుతున్నారు. అధికారులు ఉన్నా లేకున్నా మా పని మాదే అన్నట్లుగా ఉంది రాజకీయ నాయకుల వ్యవహారం. రోడ్డు షో లో పాల్గొన్న

Read more

గణనీయంగా పెరుగుతున్న ఓటర్ల సంఖ్య!!

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఓటర్ల సంఖ్య 3.84 కోట్లకు చేరిందని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల తెలిపారు, ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి గోపాలకృష్ణ ద్వివేది. 2019 జనవరి 11 నాటికి

Read more