గబ్బర్ సింగ్ నటుడికి గాయాలు !

పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన గబ్బర్ సింగ్ సినిమా లో రాజశేఖర్ గారి మేనరిజమ్స్ తో నటించి మంచి పేరును సంపాదించికున్నారు, శనివారం రాత్రి అంజనేయులుకి రోడ్ ప్రమాదంలో

Read more