జగన్ కు బలమైన ఆయుధంలా తయారయిన యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్..

ఒకప్పుడు ఈనాడు ఆడింది ఆట పాడింది పాట.. ఉన్న ఒకటి అరా చానెళ్లు చెప్పింది శాసనం.. ఇక చదువుకున్న మేధావుల్లా ఫోజ్ కొట్టేవాళ్ళు ఆ తొక్కలో పేపర్లు

Read more