కలబంద రసం వలన బరువు తగ్గడమే కాకుండా, ఇంకా ఎన్నో ఉపయోగాలు ..!

మనం తినే ఆహారం లో ఉన్న పోషకాలను శరీరం గ్రహించుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం జీర్ణక్రియలో ఎలాంటి ఆటంకాలు ఉండకూడదు. జీర్ణ సమస్యలు సమస్యలు కలిగి ఉన్నవారు కలబంద

Read more