అక్కినేని అఖిల్ చేస్తున్న సాహసం, ఫాన్స్ ఒప్పుకుంటారా !

అక్కినేని హీరో అఖిల్  మొదటి సినిమా అఖిల్ తో భారీ  ప్లాప్ . ఇక అఖిల్ రెండవ సినిమా హలో తో పర్వాలేదనిపించినకూడా అఖిల్ కెరీర్ కు ఏ మాత్రం ఆ చిత్రం ఉపయోగపడలేదు.

Read more