మదర్ థెరిసా గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు – Interesting Facts About Mother Teresa – Mana Telugu Nela

మదర్ థెరిసా గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన వాస్తవాలు మదర్ తెలిస్సా ( Mother teresa) అసలు పేరు ఆగ్నెస్ గొంక్శే బోజక్షిహ్యు (గొంక్శే అనే పదానికి ”

Read more