ఎమై పోయావే లిరిక్స్ – Emai Poyave Lyrics

Padi Padi Leche Manasu Lyrics

 

Song : ఎమై పోయావే నీ వెంటే నేనుంటే

Album: పడి పడి లేచె మనసు

Starring: శర్వానంద్, సాయి పల్లవి

Musician: విశాల్ చంద్ర శేఖరన్

Song Writer: కృష్ణ కాంత్

 

Emai Poyave Lyrics – Padi Padi Leche Manasu

 

“ఎమై పోయావే నీ వెంటే నేనుంటే

ఎమై పోతానే  నువ్వంటూ  లేకుంటే ”

 

నీతో ప్రతీ పెజీ నింపేసానే

తెరవక ముందే పుస్తకమే విసేరేసానే

నాలో ప్రవహించే ఊపిరివివే

ఆవిరి చేసి  ఆయువునే తీసేసావే

నిను విడిపొనంది నా ప్రాణమే

నా ఊపిరిని నిలిపేది నీ ద్యానమే

సగమేనే  మిగిలున్న

శాసనమిది చెబుతున్న

పోనే లేనే నిన్నోదిలి

పడి పడి లేచే మనసు లిరిక్స్ – Padi Padi Leche Manasu Lyrics

“ఎమై పోయాయే నీ వెంటే నేనుంటే

ఎమై పోతానే  నువ్వంటూ లేకుంటే ”

 

ఎటు చూడూ నువ్వే ఎటు వెళ్ళినే

నే లెనీ చోటే నీ హృదయమే

నువ్వు లేని కల కూడా రానే రాదే

కలలాగ నువ్వు మారకే

మరనాన్ని ఆపేటి వరమే నీవే

విరహాల విషమీయకే

 

“ఎమై పోయాయే నీ వెంటే నేనుంటే

ఎమై పోతానే  నువ్వంటూ లేకుంటే ”

 

లిరికల్ సాంగ్ వీక్షించండి :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *